Spørsmål om OrganoWood®-modifisert terrassevirke

 1. Hvordan fungerer OrganoWood®-teknologien?
  Svar: Teknologien imiterer den naturlige fossileringsprosessen der organisk materiale som tre omdannes til fossiler. Under denne prosessen trenger naturlige mineraler som silisium inn i treet, og dette skaper en fysisk barriere som holder råtesoppen borte.
 2. Hva er fordelene med OrganoWood®-modifisert virke?
  Svar: I tradisjonelt trykkimpregnert tre brukes biocider og tungmetaller for å drepe råtestoppen og organismene som bryter ned veden. Disse stoffene er imidlertid helseskadelige og farlige for miljøet. Her brukes kun naturlige mineraler og fruktstoffer. Produktene er miljøklassifiserte og har fått høyeste miljøklasse av både Sunda Hus og Byggvarubedömningen i Sverige. Dessuten blir treverket sølvgrått med tiden, og har betydelig mindre fliser enn lerketre.
 3. Hvilke tester har OrganoWood®-modifisert virke gjennomgått?
  Svar: Treverket er testet av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i råtebeskyttelsestesten EN 113, og har ut fra dette fått holdbarhetsklasse 1 ifølge EN 350-1 mot brunråte. Værbestandigheten er testet i utlekkingstesten EN 84.
 4. Hvilken råvare benyttes i OrganoWood®-modifisert terrassevirke?
  Svar: OrganoWood®-modifisert terrassevirke standard blir produsert av norrlandsk furu av høy kvalitet. OrganoWood®-modifisert terrassevirke premium produseres av norrlandsk furu i OS-klasse I-IV.
 5. Hvordan skal terrassevirket vedlikeholdes?
  Svar: For OrganoWood®-modifisert terrassevirke standard anbefales overflatebehandling med OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse med det samme det er lagt. Deretter kan denne behandlingen gjentas med ca. 2–3 års mellomrom. Innimellom dette vaskes trebordene årlig ut fra behovet. Hvis terrassevirket ikke blir vedlikeholdt, risikerer man at det tørker ut, fremfor alt dersom det ligger i ekstremt solrike miljøer. Problemer som kan oppstå er økt sprekkdannelse og oppflising (“fiberlo”). For OrganoWood®-modifisert terrassevirke premium anbefales ingen ekstra overflatebehandling, kun årlig vask og rengjøring. Årsaken er den dyptgående beskyttelsen som er skapt gjennom impregnering med OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse.
 6. Kan jeg male OrganoWood®-modifisert virke med maling eller beis?
  Svar: Det modifiserte virket mineraliseres og blir dermed betydelig hardere og tettere enn vanlig trevirke. Derfor vil ikke dekkende farger trenge inn i treet på samme måte som i et vanlig trevirke. Dermed blir det dårligere binding mellom malingen og trefibrene. OrganoWood®-modifisert virke skal derfor ikke overmales med konvensjonelle malingsprodukter. Vi jobber i øyeblikket med å utvikle et miljøklassifisert malingssystem som er spesialtilpasset for OrganoWood®-modifisert kledningsvirke.
 7. Hvordan eldes OrganoWood®-modifisert virke?
  Svar: Treverket eldes som vanlig tre og blir sølvgrått med tiden. Hvor raskt treverket gråner, avhenger imidlertid i stor grad av hvor det plasseres, hvilken himmelretning det ligger i og hvor utsatt det er for vær og vind. Generelt gråner yteveden raskere enn kjerneveden, fordi yteveden suger vann og dermed blir betydelig fuktigere enn kjerneveden. Et annet fenomen som kan oppstå på eldet tre, er såkalt oppflising (“fiberlo”), der fiber løsner fra treoverflaten. Dette skyldes at ligninet som binder sammen fibrene i treverket brytes ned av UV-strålene fra solen. Dette skjer raskere i områder som blir utsatt for sterk sol. For å få en jevnere gråningsprosess og redusert risiko for oppflising, anbefales behandling med OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse, som reduserer fuktopptaket i yteveden og dermed gjør yteveden og kjerneveden mer like hverandre. Denne effekten oppnås også på OrganoWood®-modifisert terrassevirke premium som er impregnert med OrganoWood® – smuss og vannbeskyttelse. Se følgende bildefremvisning for å følge aldringsprosessen til OrganoWood®-modifisert terrassevirke. Mer informasjon om oppflising finnes i Svenskt träs Träguide her.

Spørsmål om OrganoWoods trebeskyttelse

 1. Hvilke treslag fungerer OrganoWoods trebeskyttelsessystem på?
  Svar: Bruk OrganoWoods trebeskyttelsessystem (OrganoWood® – flamme- og råtebeskyttelse og OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse) på ubehandlet trevirke av furu og gran. Derimot skal ikke systemet benyttes på lerk eller edeltre. Eksempel på bruksområder er trekonstruksjoner som står i moderat utsatte miljøer, eller på trevirke som allerede har en god naturlig bestandighet. Eksempler er utekonstruksjoner under tak, gjerdeplanker, paneler eller fuktige innemiljøer.
 2. Kan jeg bruke OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse som en terrasseolje?
  Svar: OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse fungerer som en svært effektiv terrasseolje. Kan brukes på trykkimpregnert tre for å få høyeffektive vannavvisende egenskaper og redusere risikoen for mugg og overflatepåvekst. Behandlingen fungerer også bra på andre treslag som lerk, eik og annet edeltre.
 3. Kan jeg male over OrganoWood®-behandlet trevirke?
  Svar: Trevirke som er behandlet med OrganoWoods trebeskyttelsessystem mineraliseres og danner dermed en tettere, beskyttende struktur på treoverflaten. På grunn av den tettere strukturen trenger ikke konvensjonelle malingsprodukter inn i virket på samme måte som i et vanlig trevirke. Dermed blir det dårligere binding mellom malingen og trefibrene. OrganoWood®-modifisert virke skal derfor ikke overmales med konvensjonelle malingsprodukter. Vi jobber i øyeblikket med å utvikle et miljøklassifisert malingssystem som er spesialtilpasset for OrganoWood®-behandlet treverk.
 4. Hvor lenge holder overflatebehandlingen av ubehandlet treverk?
  Svar: Hvis ubehandlet trevirke er behandlet i henhold til anbefalingene (ett strøk OrganoWood®-flamme- & råtebeskyttelse fulgt av to strøk OrganoWood®-smuss- & vannbeskyttelse), varer beskyttelsen i opptil fem år.