OrganoWood samarbeider med flere velrenommerte partnere som står for høy kvalitet, verner om miljøet og har en pasjon for tre. Vi har et nært samarbeid både med flere underleverandører og kunder. Nedenfor nevner vi noen av dem vi samarbeider med.

 

Bergs Timber Bitus

Bergs Timber Bitus er Sveriges største trebehandlingsanlegg. De trykkimpregnerer ca. 150 000–200 000 m3 virke per år og har et moderne malings- og overflatebehandlingsanlegg. I tillegg til tradisjonelle trykkimpregnerte produkter, tilbyr Bergs Timber Bitus et bredt sortiment av spesialprodukter produsert på en rekke mindre produksjonslinjer. I starten av 2012 satte OrganoWood i samarbeid med Bergs Timber Bitus opp en produksjonslinje for produksjon av OrganoWood®-modifisert virke, som de siden 2012 har produsert på oppdrag fra OrganoWood.

Mer informasjon finnes på deres hjemmeside.

Alanor AS

Mer informasjon finnes på deres hjemmeside