• Stefan Lindeborg, styreformann

Stefan Lindeborg har eksamen som siviløkonom med spesialisering innen markedsføring fra Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbet i kjemibransjen i 30 år i ulike stillinger rettet mot salg og markedsføring. I øyeblikket er han administrerende direktør for Akzo Nobel AB (morselskap for Akzo Nobels svenske selskap) og har tidligere bl.a. vært administrerende direktør for Akzo Nobel Decorative Paintings, administrerende direktør for distribusjons- og salgsselskapet Kemiintressen AB og internasjonal markedssjef for Casco Nobel (bygglim og trebeskyttelse).

  • Robert Charpentier, styremedlem

Robert Charpentier er styreformann i Kvigos AB og medstifter av OrganoWood AB. Han har en mastergrad (magisterexamen) i økonomi fra Svenska handelshögskolan i Helsinki og har hatt ulike stillinger i finansbransjen gjennom mer enn 20 år. Han innledet karrieren i 1989 hos Goldman Sachs i London, der han jobbet med diverse kapitalmarkedsbaserte løsninger for nordiske kunder. I 1997 begynte han hos Swedbank, der han i 2004 ble utnevnt til viseadministrerende direktør og leder for investment banking. Fra 2006 til 2009 jobbet Robert som administrerende direktør for Kaupthing Bank Sverige AB, islandske Kaupthing Banks datterselskap i Sverige. Per i dag jobber Robert med private investeringer og konsulentvirksomhet via sitt heleide selskap Kvigos AB.

  • Mårten Hellberg, styremedlem

Mårten Hellberg er administrerende direktør og medgrunnlegger av OrganoClick AB. Mårten er sivilingeniør i molekylær bioteknologi og økonom fra Uppsala universitet, École Normale Supérieure de Lyon og Stockholms universitet. Mårten har dessuten vært kanopadler på elitenivå og har flere ganger blitt svensk mester. Han har vært med på det svenske kanolandslaget i 12 år og har deltatt i Sveriges Olympiska Kommittés eliteprogram.

  • Mikael Ståhl, styremedlem

Mikael Ståhl er advokat og partner i advokatfirmaet Vinge. Han har en cand. jur. fra Göteborgs universitet og har i tillegg studert ved universitetet i Mannheim. Han har tidligere jobbet som selskapsjurist ved Kommuninvest Sverige AB og som Vice President for Structured Finance – Swedbank Market. Mikael har jobbet som advokat siden 2001 og ble partner i Vinge i 2003.

  • Claes‐Göran Beckeman, styrelseledamot

Claes-Göran Beckeman er sivilingeniør i kjemiteknologi fra Chalmers tekniska högskola. Fra 1977 til 1997 jobbet han hos Tetra Pak (senere Tetra Laval) i ulike ledende stillinger, for eksempel som teknisk direktør. Claes-Göran ble ansatt i SCA i 1998, og jobbet der som teknisk direktør og innkjøpssjef på forretningsområdet personlige hygieneprodukter t.o.m. 2005. Mellom 2004 og 2007 var Claes-Göran ansvarlig for oppbyggingen av den skogbaserte sektorens teknologiplattform, et initiativ fra europeisk skogindustri og skogeiere for å etablere et privat-offentlig partnerskap med EU og andre nasjonale myndigheter om FoU-samarbeid innen sektoren. Claes-Göran er nå styremedlem i flere selskaper innen emballasjeindustrien og medlem i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin.