OrganoWood AB er et privateid selskap som ble dannet i 2010 av OrganoClick AB og Kvigos AB. Selskapet selger og markedsfører modifisert trevirke og kompletterende overflatebehandlingsprodukter.

Selskapet baserer sin virksomhet på sin kjerneteknologi, der silisiumbaserte stoffer bindes til fibrene i treet via organisk katalyse. Ut fra denne teknologien er det utviklet produkter som gir behandlet tremateriale effektiv beskyttelse både mot flammer og råte.

Selskapets hovedeier OrganoClick AB utvikler dessuten kontinuerlig nye trebeskyttelsesprodukter i samarbeid med forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Stockholms universitet og Mittuniversitetet i Sundsvall.