I naturens tjeneste

Effektiv beskyttelse uten skadelig påvirkning på helse eller miljø

OrganoWood AB og morselskapet OrganoClick AB baserer all sin virksomhet på grønn og naturlig kjemi. Teknologien som benyttes fikk blant annet prisen for Sveriges beste miljøinnovasjon i 2008, og OrganoClick AB ble kåret til Climate Solver av Verdens naturfond– WWF i 2010.

Ordet trebeskyttelse pleier imidlertid ofte å bli forbundet med giftige stoffer, tungmetaller og biocider. De fleste trebeskyttelsesmidler inneholder ett eller flere av disse stoffene, fordi de er så effektive mot mikroorganismer. Dessverre er disse stoffene ikke bare skadelige for mikroorganismer, men også for andre dyr og mennesker.

Ved utviklingen av OrganoWood® var utgangspunktet at man skulle skape et treverk som var uspiselig for mikroorganismer, i stedet for å ta livet av dem. Inspirasjonen kom fra den naturlige fossileringsprosessen, der organisk materiale blir omdannet til mineraler i stedet for å råtne eller formuldes. Mineralet skaper en fysisk barriere rundt fibrene og hindrer mikroorganismene i å spise treverket.

Ved å bruke de samme naturlige mineralene som i fossilering, har man kunnet bruke helt giftfrie stoffer ved behandlingen av treverket. Disse stoffene er imidlertid helseskadelige og farlige for miljøet. Alle stoffer i OrganoWoods produkter er klassifisert som ikke helseskadelige og ikke farlige for miljøet av Kemikalieinspektionen. Produktene anbefales også av Byggvarubedömningen i Sverige.