Råte- og flammebeskyttet terrassevirke

Flammebeskyttet OrganoWood-tre brenner ikke

Ikke brennbar planke fra OrganoWood

OrganoWood, superhydrofob behandling