Trallvirke för en miljöklassad silvergrå trall

OrganoWood®-modifierat trallvirke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer med hjälp av en prisbelönt och patenterad teknologi för modifiering av biofibrer. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter.


OrganoWood®-modifierat trallvirke finns i ett flertal olika dimensioner och i fyra olika kvalitéer.

ORGANOWOOD®
Fururåvaran till OrganoWood® modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Träråvara från södra Sverige karakteriseras av att det växer relativt snabbt, trallen uppvisar därför en större variation av kvistars utseende och en liten mindre andel kärnvirke jämfört med råvara från norr.

ORGANOWOOD® SELECT
Fururåvaran till OrganoWood® Select modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i de mellersta/norra delarna av Sverige. Träråvara från dessa distrikt karakteriseras av att det har en relativt hög andel kärnvirke samt att kvistarna är mindre och rundare i formen.

ORGANOWOOD® SELECT PLUS
Fururåvaran till OrganoWood® Select Plus modifierat trallvirke kommer från de mellersta/norra delarna av Sverige och är en OrganoWood® sortering av råvara som ger en upplevelse av ett jämnare och lugnare utseende jämfört med OrganoWood® Select. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® Träskydd 02. Smuts och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra.

ORGANOWOOD® MAGNUM PLUS
Nytt för i år är Magnum Plus som är en grövre trallbräda. Fururåvaran till OrganoWood® Magnum Plus modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® Träskydd 02. Smuts och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra. 45 mm tjock trall i två bredder.


Miljö och återvinning

OrganoWood® konstruktionsvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Regelvirket innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som regelvirket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).

OrganoWood®-modifierat virke är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Garanti

OrganoWoods virke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel).