I naturens tjänst

Fakta om trä

Furu är ett mjukt träslag som har många fördelar genom att det är lätt att arbeta med och har låg densitet. OrganoWood®-modifierat trä är nedtorkat till ca 18% fuktkvot, vilket gör det lättare än traditionellt behandlat virke som används utomhus.

OrganoWood® tekniken är anpassat för modifiering av furu och gran. Furu används av tradition till altan/konstruktion och gran för panel. Dessa träslag innehåller kvistar med en struktur som kan se olika ut från bit till bit. Eftersom både furu och gran rör sig i takt med luftens fuktkvot och temperatur kan sprickor uppstå efter installation och kvistar kan ramla ur, ofta vid torra perioder. Eventuella sprickor går oftast ihop när det är fuktigare.

Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har OrganoWood®-modifierat virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet är detsamma. Trä monterat horisontellt har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat lodrätt.

En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets ”kretslopp” och påverkar inte virkets egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över tid. Uppkommer ytligt fiberludd bör man slipa med fint sandpapper alternativt borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med OrganoWood® 02. Träskydd.

Furu sväller/krymper ca 1% vid 4% fuktkvotsförändring. Se därför till att ha luftspalt vid montering.