Bygga altan

Bygga altan och trädäck – giftfritt och miljöklassat

Tankarna på att sitta ute på en mysig altan dyker upp allt mer oftare. En altan eller ett trädäck kan lätt förvandlas till ett extra uterum på sommaren. Vi grillar, fikar, solar och ser barnen leka. Det finns olika material man kan använda sig av för att bygga altan. Många väljer att använda trä som ger en mjukare och mer levande känsla än sten och väljer då att bygga trädäck.

OrganoWood®-modifierat trallvirke är ett miljöklassat och giftfritt alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. OrganoWood erbjuder ett vackert naturfärgat trallvirke med ett effektivt naturligt skydd mot väder och vind. Vårt trallvirke har utvecklats för att optimalt klara de förhållanden som råder vid montering ovan mark. Användningsområden för OrganoWood inkluderar trädäck, spänger, terrasser och altaner i uterum. Trallvirket är naturfärgat från början och får med tiden en vacker silvergrå nyans.

Dessutom ger modifieringen träet en hård och fin yta som förbättrar trallens livslängd. Råvaran tas från det bästa furudistrikten i Sverige. OrganoWood® Trall har en 10-årig rötskyddsgaranti.

Bygga altan kräver en del förberedelser och det är viktigt att du läser vår monteringsanvisning eller vår trallguide innan du sätter igång.